Dergi S.S.S.

OBRUK Dergisi nedir?

OBRUK Dergisi, mağara araştırma sonuçları ile birlikte mağaracılık ve ilgili disiplinlerle ilgili çeşitli makale ve çevirilerin yeraldığı süreli yayınımızdır.

Dergi yakın çevresi olarak mağaracılık yapan grubumuzun (o’mag) çalışmaları ve yazıları doğal olarak dergide yeralmaktadır. Bunun ötesinde, 3. sayıdan başlayarak, OBRUK dergisinin sayfaları arzu eden tüm mağaracılık gruplarının yazılarına da açık hale gelmiştir.

Neden elektronik yayın değil de illa ki basılı yayın?

Bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Gerçekten de basılı yayın, gerek harcadığımız emek ve zaman açısından, gerekse finansman zorlukları açısından geliri olmayan bir sivil toplum kuruluşu olarak bizi çok zorluyor. Oysa bilgisayarda sayfaları yanyana dizip, PDF haline getirip, İnternet sitemize yüklemek işimizi ne kadar kolaylaştırırdı, değil mi?

Ama hem basılı malzemenin geleceğe yönelik çok daha kalıcı bir önem taşıdığına inanıyoruz, hem de tanıştığımız ve bize ne yaptığımızı soranlara basılı bir eserle ulaşabilmenin rahatlığını yaşıyoruz. Herşey bir yana, güzel resimlerle dolu bir derginin ya da bir kitabın bilgisayarda değil de elde okunmasının daha hoş olduğuna inanan eski kafalı insanlarız da diyebiliriz.

OBRUK Dergisi hakemli bir yayın mıdır?

Hayır. Herhangi bir aşamada da bu tür bir yayına dönüşme öngörümüz yok. OBRUK Dergisini yayımlamaktaki temel amacımız, bizler ve bizim gibi amatör gruplar tarafından özveriyle yürütülen mağara araştırma çalışmalarında elde edilen sonuçlara bir yayın alanı sağlayabilmektir. Elde edilen sonuç sadece bir mağara haritası bile olsa bir şekilde yayımlanması ve böylece kalıcı olarak kayda geçmesi ve araştırmacılar tarafından ulaşılabilir hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yayımlanacak malzemeye ağır bilimsel şartlar getirme ya da bağımsız hakem değerlendirmesinden geçirme gibi yaklaşımlara gerek duymuyoruz.

OBRUK Dergisinde yayınlanacak yazılarda ne tür şartlar aranıyor?

Yaptığınız bir araştırmayla ilgili bir yazı ise herhangi bir şart aramıyoruz. Yeter ki bir şeyler yazın/çizin ve yayımlanmasını arzu edin. Yazım ve ifade düzeltmeleri yapıyor, bazı durumlarda resim ya da kutucuk ekleyerek bölge araştırmaları geçmişi ya da jeolojiyle ilgili takviyelerde bile bulunuyoruz.

Yalnız, “gittik, gördük, gezdik, çok güzeldi, tehlikeliydi, şöyle döşedik, böyle indik” tarzı anı yazılarına yer veremiyoruz. Esas olan çalışmanın yayımlanmaya değer bir ürünü olması. En basitinden daha önce yayımlanmamış bir mağara haritası. Ya da biospeleolojik veya jeolojik bir bulgu.