o’mag OBRUK DERGİSİ MAĞARA ARAŞTIRMA GRUBUNUN DOĞUŞU

Posted on

2 yıl önce kuruluşunda bulunduğumuz ASPEG, geçen kısacık süre zarfında Türk mağaracılığında şimdiye dek benzerine fazla rastlanmamış çalışmalara imza attı. Ne var ki üyelerinin büyük bir çoğunluğunun uyumlu çalışmasına karşın, mağaracılık tarzı ve bu tarzın uygulanış şekli açısından ortaya çıkan yönetimsel uyuşmazlıklar ne yazık ki bu gencecik kuruluşta bir ayrılığı zorunlu kıldı.

Karşılıklı görüşmeler neticesinde imzalanan bir protokolla gerçekleşen bu ayrılık sonunda, 35 aktif¹ üyenin 19’u bu kuruluştan ayrılmış, ASPEG’in sahip olduğu tüm değerler ise bu iki grup arasında olabildiğince adil bir şekilde pay edilmiştir.

Dilek ve arzumuz, tüm mağaracıların gelecekte de en az geçmişte olduğu kadar başarılı çalışmalara imza atmasıdır.


¹ Aidatını ödemiş ve son 12 ayda en az 2 geziye katılmış üyeler

2 yıl önce kuruluşunda bulunduğumuz ASPEG, geçen kısacık süre zarfında Türk mağaracılığında şimdiye dek benzerine fazla rastlanmamış çalışmalara imza attı. Ne var ki üyelerinin büyük bir çoğunluğunun uyumlu çalışmasına karşın, mağaracılık tarzı ve bu tarzın uygulanış şekli açısından ortaya çıkan yönetimsel uyuşmazlıklar ne yazık ki bu gencecik kuruluşta bir ayrılığı zorunlu kıldı.

Karşılıklı görüşmeler neticesinde imzalanan bir protokolla gerçekleşen bu ayrılık sonunda, 35 aktif¹ üyenin 19’u bu kuruluştan ayrılmış, ASPEG’in sahip olduğu tüm değerler ise bu iki grup arasında olabildiğince adil bir şekilde pay edilmiştir.

Dilek ve arzumuz, tüm mağaracıların gelecekte de en az geçmişte olduğu kadar başarılı çalışmalara imza atmasıdır.


¹ Aidatını ödemiş ve son 12 ayda en az 2 geziye katılmış üyeler